Društvo

Буџетски дефицит Србије 97,8 млрд динара за 10 месеци

СрбијаРеално/БЕОГРАД/6. 12 – Дефицит републичког буџета Србије у периоду јануар-октобар 2021. године износио је 97,8 милијарди динара, при чему су приходи износили 1,19 хиљада милијарди динара, а расходи 1,28 хиљада милијарди, објавило је данас Министарство финанисја.

Овај резултат је за 198,7 милијарди динара бољи од оног који је планиран априлским ребалансом буџета, будући да је за наведени период био предвиђен дефицит од 296,5 милијарди динара.

Само у октобру, буџетски дефицит је износио 4,9 милијарде динара. У октобру су наплаћени приходи у износу од 122,1 милијарде динара, од чега су порески приходи износили 108,7 милијарди. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 61,1 милијарди динара, и акциза у износу од 26,1 милијарди.

Непорески приходи су у октобру износили 11,3 милијарде динара, а прилив донација 2,0 милијарде.

Октобарски расходи су извршени у износу од 126,9 милијарди динара. Издаци за запослене су износили 27,2 милијарди динара, трансфери фондовима ПИО, РФЗО, НСЗ и СОВО 25,1 милијарду, капитални издаци 23,4 милијарде, а субвенције 12,6 милијарди динара.

На нивоу опште државе, у периоду јануар-октобар је остварен фискални дефицит од 67 милијарди динара и примарни фискални суфицит од 38,7 милијарди. Јавни дуг Србије се задржао на 56,5% БДП-а у октобру

Иначе јавни дуг Србије износио је 29,61 милијарду евра на крају октобра 2021. године, чиме је његов удео остао на нивоу од 56,5 посто бруто домаћег производа као у септембру.

У номиналном износу, јавни дуг је у октобру повећан за 22 милиона евра у поређењу са септембром, када је износио 29,59 милијарди евра.

На крају 2020. године, јавни дуг Србије је износио 26,66 милијарди евра, што је чинило 57 процената БДП-а.

Back to top button