Srbija

Држава помаже мајкама при куповини стана

СрбијаРеално/БЕОГРАД/23.12 – Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, а донета је одлука и о финансијкој помоћи државе приликом куповине стана.

Изменама је родитељски додатак повећан је са досадашњих 100.000 на 300.000 динара, исплаћује се једнократно и односи се на прво дете које је рођено 1. јануара 2022. године и касније, наведено је у саопштењу владе.

Друга нова мера популационе политике је право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета.

То право ће моћи да оствари свака мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније, под условом да је држављанин Србије, да има пребивалиште у Србији и да први пут стиче у својину породично-стамбену зграду или стан.

Право може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца, ако је дете рођено на територији Србије или је државланин Србије.

Изузетно, у случају смрти мајке детета, право може остварити отац детета.

Влада је усвојила Закључак о сагласности да министарство здравља предузме мере из своје надлежности с циљем запошљавања најбољих 200 дипломаца медицинских факултета у здравственим установама.

Влада Србије на овај начин подржава најуспешније студенте који су својим радом, знањем и трудом постигли изузетне научне и академске резултате и омогућава им да наставе своје усавршавање у областима медицине у оквиру државног система здравствене заштите.

На данашњој седници, такође, је усвојен Закључак о запошљавању најбољих 500 дипломаца средњих медицинских школа у здравственим установама.

Намера владе је да допринесе поправљању старосне структуре кадрова у здравственим установама и побољшању нивоа здравствене заштите ангажовањем најбољих здравствених радника високе и средње стручне спреме.

Влада Србије усвојила је решење о престанку мандата директора полиције Владимира Ребића.

У циљу подстицања наталитета и мотивацију студената да се определе за рађање деце, Влада Србије препоручила је мере високошколским установама чији је оснивач Република Србија, а које се односе на услове за упис у наредну годину студија, број и термине испитних рокова, поступак мировања права и продужетка рока за завршетак студија.

Чланови владе усвојили су закључак да се у складу са Уредбом којом се уређују мере за спречавање и сузбијање заразне болести ковид – 19 на основу фактичког реципроцитета, прихвате потврде о потпуној вакцинацији које издају надлежни органи или установе Републике Кубе и Исламске Републике Мауританије.

Back to top button