Politika

Кисић: Предлог закона о правима корисника услуга привременог смештаја унапређење квалитета пружања услуга

СрбијаРеално/БЕОГРАД/14.12 – Циљ Предлога закона о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити је унапређење квалитета пружања услуга социјалне заштите, истакла је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић у Народној скупштини Републике Србије.

Представљајући народним посланицима предложени закон, Кисић Тепавчевић је напоменула да је он део стратешког решења како ће се спровести прелазак са институционалне зашитите корисника на живот у заједници, што је један од основних стратешких циљева социјалне заштите Републике Србије,

„Закон подстиче развој разноврсних и увођење нових социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих актера. Понуђена решења подржавају и афирмишу породицу као најбољи пример и оквир заштите осетљивих група, те подстицање развоја услуга социјалне заштите у заједници“, навела је Кисић Тепавчевић.

Указала је да предложени закон треба да унапреди положај корисника услуга привременог смештаја, без дискриминације, под равноправним условима, уз активно, ефективно и информисано учешће свих лица која учествују у доношењу одлука које утичу на живот и права корисника, у складу са приступом заснованим на људским правима.

Закон, такође, треба да омогући заштиту права корисника услуга привременог смештаја у социјалнoj заштити, кроз континуирано оспособљавање корисника за самосталан живот и пуно и равноправно учешће у друштву и остваривање социјалне инклузије, додала је Кисић Тепавчевић.

Према речима Кисић Тепавчевић, предложеним законом се обезбеђује адекватна и благовремена целовита заштита и сигурност корисника, са јасно одређеним правима и обавезама корисника, као и правима, обавезама и одговорностима пружаоца услуге, у складу са вољом и жељом корисника, односно најбољим интересом малолетног корисника.
Овај закон ће индиректно, истакла је Кисић Тепавчевић, утицати и на породице, блиска лица из окружења оних који су смештени у установама социјалне заштите, као и на запослене у тим установама.

Back to top button