Srbija

Кроз свеобухватан информациони систем до реформе плата у јавном сектору у Србији

СрбијаРеално/БЕОГРАД/7.12 – До друштвено прихватљиве и фискално одрживе реформе плата у јавном сектору доћи ћемо само успостављањем свеобухватног информационог система у коме се налазе тачни и прецизни подаци о радним местима, елементима плата запослених и других трошкова рада јавног сектор поручила је данас у Народној скупштини, министарка државе управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић, на почетку заједничког начелног претреса о сету закона којима се предлажу измене у области плата у јавном сектору до 2025. године.. Тај информациони систем мора бити повезан са Каталогом радних места и постојећим коефицијентима по којима се исплаћују плате у јавним службама, казала је Обрадовић и додала да је предлог да одложимо реформу до 2025. године узрокован потребом за поузданом анализом њених ефеката и подацима добијеним из новог информационог система са једне стране и стабилизацијом епидемиолошке ситуације у земљи са друге стране.

Истакла је да је реформа система плата формално у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија, чија је сарадња по овом питању континуирана, како би сви предлози били финансијски и фискално одрживи и подсетила да је држава прошле године била опредељена да започне имплементацију реформе плата од 2022. године, међутим, услед сложене ситуације изазване пандемијом КОВИД 19 у целом свету, па и код нас, било је неопходно да се све активности усмере на подршку грађанима, привреди и здравству, тако да је цела јавна управа функционисала посвећена приоритету заштите живота и здравља људи.

Навела је да су у тој борби инспекцијске службе, чији рад координира Министарство на чијем је челу, дале свој максимални допринос, како би све мере које су доношене дале свој очекивани ефекат, а Министарство финансија било је с друге стране посвећено јачању економије и подизању животног стандарда грађана.

„У условима када грађани треба да знају да могу да се ослоне на своју државу, нисмо желели да идемо у фискално неутралну реформу, већ да расположива средства преусмеримо на све грађане, као меру подршке државе“, казала је Обрадовић.

Назначила је да спровођење реформе система плата у јавном сектору производи одређене финансијске ефекте по буџет и да искуства других земаља, које су овакву реформу спроводиле, показују да је то дуготрајан и комплексан процес, који мора бити прихваћен од стране оних на које се односи и који захтева додатна средства планирана и обезбеђена буџетом.

Back to top button