Društvo

Министарство о предлогу Форума о закључивању оцена

СрбијаРеално/БЕОГРАД/6. 12 – Поводом предлога Форума београдских гимназија Министарству просвете да размотри могућност укидања закључивања оцена на крају првог полугодишта, из ресорног Министарства указују да квалитетним и континуираним формативним оцењивањем током године ученици и родитељи добијају информацију о образовним постигнућима и напредовању, те да би се изостављањем закључивања на крају првог полугодишта знацајно смањила информативна функција оцењивања.

Додају да су спремни да разговарају о свему што би унапредило образовно-васпитну праксу и позивају Форум београдских гимназија да доставе извештај о истраживању које су спровели.

Наиме, Форум је раније данас саопштио да је упутио позив Министарству просвете да размотри могућност измене Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о средњем образовању и васпитању, у циљу укидања закључивања оцена на крају првог полугодишта.

На питање Тањуга какав је став Министарства према том предлогу, Министарство у одговору подсећа да је оцена на крају првог полугодишта сумативна оцена и изводи се на основу појединачних бројчаних оцена, активности ученика и напредовању току тог наставног периода.

Додају да та оцена представља ученицима и њиховим родитељима повратну информацију како на нивоу појединачног наставног предмета тако и на нивоу општег успеха.

Истичу да би, квалитетним и континуираним формативним оцењивањем током наставне године, ученици и родитељи добили благовремену и евалуативну информацију о образовним постигнућима и напредовању.

„Праћењем и вредновањем квалитета формативног оцењивања у претходном периоду спољашњег вредновања, Министарство је констатовало да се овај вид оцењивања мора значајно унапредити. Изостављањем закључивања оцена на крају првог полугодишта значајно би се смањила информативна функција оцењивања која је важна за ученике, родитеље али и за школу“, наводи се у одговору, преноси Тањуг.

Додају да анализа успеха и владања ученика омогућава школама и наставницима доношење мера које треба да унапреде стање у настави као најважнијем сегменту рада школе.

Из Министарства указују и да је чланом 75 Закона о основама система образовања и васпитања прописано да се „општи успех ученика средњег образовања и васпитања утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу аритметичке средине прелазних закључних бројчаних оцена из обавезних предмета, изборних програма, изузев верске наставе и грађанског васпитања и оцене из владања“.

„Министарство је спремно да разговара о свим активностима које треба да унапреде образовно-васпитну праксу и позива Форум београдских гимназија да доставе извештај о истраживању које су спровели како би био део анализа и разматрања која претходе свим евентуалним будуцим изменама легислативе“, наводи се у одговору Министарства просвете.

Back to top button