Srbija

Обука у отклањању последица индустријских и хемијских несрећа

СрбијаРеално /НИШ/ 17.12 – У Центру за обуку логистике у Нишу ове недеље је реализовано оспособљавање припадника Војске Србије за пружање прве помоћи након индустријских и хемијских акцидената.

Полазници обуке су професионални војници и цивилна лица на служби у Војсци Србије који се у оквиру својих радних места не баве хитним медицинским збрињавањем, а обављају специфичне послове са повећаним ризиком за настанак незгода.

Фото: МО

Тежиште у обуци је на практичном увежбавању техника и процедура које се примењују приликом пружања прве помоћи, од почетне процене угрожености повређених, преко тријаже, до евакуације и санирања повреда и опекотина.

Завршетком ове обуке, полазници су у потпуности оспособљени за ефикасну употребу формацијских и приручних санитетских средстава приликом хитног збрињавања угрожених у условима изложености високим температурама, отровним парама и гасовима, као и за примену техника и процедура које се користе за спречавање даљег погоршања здравља повређених и оболелих.

Back to top button