Srbija

Одржан Округли сто на тему „Интерне финансијске контроле у јавном сектору”

СрбијаРеално /БЕОГРАД/ 17.12 – Систем интерне финансијске контроле у јавном сектору Републике Србије је потребно и на даље унапређивати у смислу даљег развоја система финансијског управљања и контроле и увођења функције интерне ревизије код корисника буџетских средстава, закључено је данас на скупу у Привредној комори Србије.

То је оцењено на Оруглом столу Интерне финансијске контроле у јавном сектору Републике Србије, са посебним освртом на успостављање система финансијског управљања и контроле и функције интерне ревизије код индиректних корисника буџетских средстава, који је организован у сарадњи ПКС и Удружења овлашћених интерних ревизора у јавном сектору – Београд.

Фото: СрбијаРално: Милош Рафаиловић

Учеснике Округлог стола је испред Привредне коморе Србије поздравила Заменица директора Сектора услуга др Маја Стошковић, која је истакла да је ПКС препознала потребу и подржала иницијативу промовисања и унапређења система интерне финансијске контроле и интерне ревизије у јавном сектору у сврху примене добрих и ефективних система контроле у процесу придруживања Европској унији, и том приликом поздравила иницијативу Удружења овлашћених интерних ревизора у јавном сектору – Београд.

Државни секретар Министарства здравља Предраг Саздановић истакао је оперативни значај увођења финансијског управљања и контроле и функције интерне ревизије јер доприноси унапређењу пословања Клиничког центра Крагујевац и остваривању стратешких циљева што се конкретрно огледало за време мандата на позицији В.Д. директора КЦ Крагујевац.

Фото: СрбијаРално: Милош Рафаиловић

Истакнута је даља посвећеност Министарства здравља унапређењу и развијању система финансијског управљања и контроле и функције интерне ревизије код индиректих корисника буџетских средстава из области здравствене заштите.

Руководилац Одсека за хармонизацију интерне ревизије при Министарству финансија господин Зоран Живојиновић истакао је неопходност развијања система интерне финансијске контроле у јавном сектору Републике Србије не само из разлога процеса приступања Европској унији већ због тога што нам је систем интерне финансијске контроле стварно потребан.

Фото: СрбијаРално: Милош Рафаиловић

Госпођа Гордана Илић, руководилац Групе интерне ревизије Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања истакла је значај финансијског управљања и контроле у циљу Европских интеграција, и приближила сврху и значај успостављања система финансијског управљања и контроле у јавном сектору присутним интерним ревизорима у јавном сектору.

Представник Удружења овлашћених интерних ревизора у јавном сектору – Београд, руководилац јединице интерне ревизије у Дому здравља “Др Милутин Ивковић“ Палилула, потврдио је став Удружења о неопходности имплементирања система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у свеукупни систем управљања у јавном сектору, како би се јавна средства употребљавала на ефективан, ефикасан и економичан начин, захваљујући се при том ПКС и свим учесницима на датом доприносу за Округлим столом.

Back to top button