DruštvoIzdvojene vesti

Ограничен али неоспоран напредак у поглављу 10

СрбијаРеално/БЕОГРАД/18.11 – Радна група Националног конвента за поглавље 10 разматрала је Годишњи извештај Европске комисије за 2021. годину и подржала све наводе изнете у извештају који се тичу поглавља 10 те сматра да ће изнете оцене допринети још садржанијем и ефикаснијем остваривању задатака у наредном периоду.

Остварен је ограничен, али евидентан напредак у дигитализацији пословања, развоју еУправе, примени еТрговине, остваривању задатака из Медијске стратегије, усвајању и примени стратешких докумената, доношењу и примени прописа, развоју инфраструктуре за рурално подручје…саопштио је Kонвент.
Развој информационог друштва је постао један од приоритетних циљева Владе Републике Србије.

Радна група је разматрала стање у свим сегментима Поглавља 10 и констатовала напредак, али и упозорила на потребу интензивирања појединих активности о којима ће се непосредно обратити надлежним органима.

Важно је да до краја године буде усвојен Закон о електронским комуникацијама и Закон о приступу широкопојасном интернету као и да се обави аукција за доделу фреквенција за 5Г телефонију. Очекује се да прописи буду усаглашени са регулаторним оквиром ЕУ, чиме ће се обезбедти функционална и финансијска независност регулаторних тела (РЕМ и РАТЕЛ).

Радна група је у мају 2021. године подржала Преговарачку позицију Србије за поглавље 10 и изнела 12 амандмана којим се стварају услови за потпуније остваривање циљева и задатака из Поглавља 10 (унапређивање административног капацитета у МТТ, обезбеђивање делотворне конкуренције на телекомуникационом тржишту, праћење рада емитера, одређивање надлежног органа за даље омасовљење процеса дигитализације и координацију развоја једунственог информационог система на нивоу државе, повећавање квота за студирање информатике и др.).

Радна група је констатовала да је Акционим планом за спровођење Медијске стратегије пре годину дана требало изменити члан 7б Закона о порезима на имовину како би издавачи медија цивилног друштва плаћали порез на имовину под истим условима као и профитне организације односно привредна друштва, а што није испуњено.

У складу са новом методологијом поглавље 10 припада кластеру 3 – Kонкурентност и инклузиван раст. Радна група сматра да остварени помаци у области Поглавља 10 треба да омогуће да Kластер 3 буде отворен до краја 2021. године.

Back to top button