Izdvojene vestiPolitika

Парламент усвојио сет закона из области финансија

СрбијаРеално/БЕОГРАД/23.12 – Скупштина Србије усвојила је вечерас Закон о тржишту капитала који би требало да допринесе стварању транспарентнијег и сигурнијег тржишта капитала у Србији.

То је рекао у начелној расправи министар финансија Синиша Мали.

“Имамо високе стопе раста и циљ нам је да нам привреда расте што брже, а то значи и веће плате и пензије, већи стандард и више новца за улагање у капиталне инвестиције, а то је најсигурнији и једини могући одрживи нацин раста насе економије. Овај закон је важан, јер обезбеђује компанијама и држави јако тржиште капитала са јаким институцијама које гарантују сигурност улагања, а с друге стране и више инструмената финансирања раста и развоја, да не зависе само од банкарских кредита, као што је и у другим развијеним земљама”, појаснио је Мали.

Као важне је навео четири чињенице, од којих је прва то што

подразумева јачање институција које регулишу тржиште капитала, што се пре свега односи на Комисију за хартије од вредности и Централни регистар хартија од вредности.

“Друго је то што се њиме стварају услови да се повежемо са Јуроклиром, највећим системом на основу кога се тргује акцијама или хартијама од вреднсоти, а треће што се омогућава већи и шири дијапазон инструмената који ће бити на располагању привреди у смислу обезбеђивања додатних извора финансирања”, навео је министар.

Истакао је да је предлозени закон усклађен са међународним стандардима што инвеститори захтевају да би улагали у нашу земљу, а такође и да је усклађен са нормативима Европске уније, што је према речима министра Малог, један од реформских циљева које имамо са ММФ-ом да би додатно подстакли раст наше економије.

Скупштина је усвојила и измене и допунама Закона о е-фактурама којим је дефинисано да се првобитни рок за јавне субјекте да примају и чувају е фактуре са 1. јануара следеће године помера на 1. мај, док сви остали рокови, како је објаснио Мали, остају исти.

Он је појаснио да ће тај закон допринети ликвидности и сигурности наше привреде и да ће се фирмама порез на додату вредност враћати у истом дану, што је и био један од захтева привредника.

Изменама и допунана Закона о утврђивању друге гарантне шеме због продуженог дејства ковида предвиђено је да се појединим секторима који су највише погођени пандемијом омогући да ако су по овој гарантној шеми узели кредит и вратили га, могу поново да га узму.

Како је појаснио министар Мали, реч је пре свега о путничком транспорту, угоститељству, туристичким агенцијама и хотелијерству у градовима.

Back to top button