Srbija

Podaci u Jedinstvenom biračkom spisku isključivo su uslovljeni podacima iz drugih službenih evidencija i ne mogu se porediti sa popisom stanovništva

SrbijaRealno/Beograd/13.11.23. – Povodom informacije koja se pojavila u pojedinim medijima, naklonjenih takozvanoj „proevropskoj opoziciji“, a koji su preneli navode koalicije „Nacionalno okupljanje“ da „u Loznici ima 16.000 birača više nego punoletnih stanovnika“, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava javnost o tome da je Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku određena je mesna nadležnost za upis birača u birački spisak. Birač se upisuje u birački spisak prema mestu prebivališta, a birač koji ima boravište u inostranstvu upisuje se u birački spisak prema poslednjem prebivalištu pre odlaska u inostranstvo, odnosno prema poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja, s tim što se u birački spisak upisuju i podaci o njegovom boravištu u inostranstvu. Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice. Svaka promena u biračkom spisku vrši se na osnovu određenog rešenja.

Bliži način razmene podataka koji utiču na potpunost, tačnost i blagovremenost vođenja biračkog spiska uređeno je Uputstvom za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku tako što Ministarstvo unutrašnjih poslova podatke iz službenih evidencija o prebivalištu i boravištu građana dostavlja Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koje ih razvrstava po vrstama promena i dostavlja nadležnim opštinskim, odnosno gradskim upravama, kao i da MDULS preuzima podatke iz Registra matičnih knjiga koji se odnose na činjenicu smrti i druge podatke od značaja za ažururanje biračkog spiska i dostavlja ih elektronskim putem nadležnim opštinskim, odnosno gradskim upravama radi vršenja promena po službenoj dužnosti.

Jedinstveni birački spisak kao takav, a to znači i deo biračkog spiska za područje Grada Loznice, svakodnevno se ažurira na osnovu uspostavljenog mehanizma komunikacije sa službenim evidencijama drugih organa čiji podaci utiču na promene o biračima u biračkom spisku, a samim tim i na njihovu tačnost.

Dakle, podatak o biraču u biračkom spisku isključivo je uslovljen podacima iz drugih službenih evidencija (evidencija o prebivalištu i boravištu ili državljanstvu građana, matične knjige umrlih i matične knjige venčanih).

S obzirom na sve navedeno, ističemo da broj upisanih građana u birački spisak, kako za celu teritoriju Republike Srbije, tako i za Grad Loznicu, ne može se porediti sa brojem stanovnika iz popisa stanovništva. Popis stanovništva predstavlja faktički broj građana jer se radi po principu anketiranja građana koji su dostupni da daju podatke u trenutku popisa i na dobrovoljnoj je bazi, dok je jedinstveni birački spisak evidencija svih punoletnih građana, koji su državljani i imaju prebivalište u Republici Srbiji.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović poručio je da je ovo još jedan pokušaj obmane građana Republike Srbije pred predstojeće izbore i pokušaj stvaranja atmosfere da se sprema „izborna krađa“ od strane vlasti. On je dodao da će MDULS, kao i druga nadležna ministarstva, sve svoje poslove, uključujući i one koji se odnose na poslove odgovarajućih izbornih radnji, sprovoditi isključivo u skladu sa važećim propisima, jer Srbija ne sme da stane.

Back to top button