Srbija

Предузети на време активности како би се прешло на систем електронских фактура

СрбијаРеално/БЕОГРАД/9.12 – Министарство финансија Републике Србије подсећа кориснике јавних средстава да је потребно да предузму све неопходне активности како би на време прешли на нови систем електронских фактура. Нови систем ће убрзати процесе рада и пословања и обезбедити већу правну сигурност свим пословним субјектима када је реч о достављању и примању фактура, као и њихово боље чување, наведено је у саопштењу

У складу са Предлогом измена и допуна Закона о електронском фактурисању, већина корисника јавних средстава припадаће категорији субјеката јавног сектора, и они ће од 1. маја 2022. године имати обавезу да користе Систем електронских фактура, који омогућава аутоматско регистровање фактура у Централни регистар фактура.

Наиме, у складу са Предлогом закона, који се налази у скупштинској процедури, од 1. маја 2022. године, наступа обавеза субјекта јавног сектора да прима и чува електронску фактуру и да издаје е-фактуре другом субјекту јавног сектора, као и обавеза да електронски евидентира обрачун пореза на додату вредност. Од тог датума ће се вршити и регистровање примаоца по аутоматизму за субјекте јавног сектора, уколико се претходно није регистровао.

Остали рокови предвиђени Законом о електронском фактурисању се неће мењати, што значи да обавеза субјекта јавног сектора да изда електронску фактуру субјекту приватног сектора, у складу са Законом, наступа од 1. јула 2022. године.

За приступ систему електронских фактура (демо или продукционо окружење) неопходно је да корисник поседује еИД (електронски идентитет) који може добити на порталу еУправе на адреси https://eid.gov.rs/.

Напомињемо да су 1. септембра објављени делови интерног техничког упутства које садржи техничка објашњења за рад у Систему е-фактура, и то „Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура” и „Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији”, у којима су прецизирани неопходни елементи да се информациони системи које употребљавају корисници јавних средстава прилагоде, односно повежу са Системом електронских фактура путем програмског интерфејса апликације (API).

Детаљније информације о Систему електронских фактура, као и о упутствима за његово коришћење могу се наћи на адреси www.efaktura.gov.rs , као и на интернет презентацији Министарства финансија www.mfin.gov.rs, док је демо верзија Система доступна на адреси www.demoefaktura.mfin.gov.rs.

Република Србија је успоставила Систем за управљање фактурама, који је бесплатан за коришћење и који омогућава корисницима, субјектима јавног сектора, одобравање електронских фактура са више нивоа сагласности. Корисници који не поседују свој систем, или део система за управљање улазним фактурама, моћи ће да врше пријем електронских фактура користећи управо систем који је успоставила Република Србија.

Корисници који већ користе информационе системе за потребе обраде фактура, имају могућност да прилагоде, надограде и повежу своје системе са доступним сервисима Система електронских фактура. Корисници, субјекти јавног сектора, кроз наведене начине, имају могућност да изаберу најефикаснији начин усклађивања својих пословних процеса са законском регулативом.

Back to top button