Nekategorizovano

Реални привредни раст Србије 7,7 одсто у трећем кварталу

СрбијаРеално/БЕОГРАД/30.11 – Реални раст бруто домаћег производа (БДП) Србије у трећем кварталу 2021. године износио је 7,7 одсто на годишњем нивоу, објавио је Републички завод за статистику
Према десезонираној серији података, БДП је у тромесечју јул септембар порастао за 1,6 процената у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је на годишњем нивоу у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења, те услуга смештаја и исхране, за 17 одсто, затим у грађевинарству за 15,8 посто и у сектору стручних, научних, иновационих и техничких делатности и административних и помоћних услужних делатности за 13,7 процената.

Посматрано по агрегатима употребе БДП-а, реални раст је забележен код свих агрегата у односу на трећи квартал 2020. године.

Издаци за финалну потрошњу домаћинстава су повећани за 8,2 процента, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима за 6,8 посто, издаци за финалну потрошњу државе за 7,8 одсто, бруто инвестиције у основна средства за 12,6 одсто, извоз робе и услуга за 22,5, а увоз робе и услуга за 22,9 посто, наводи се у саопштењу.

Back to top button