Izdvojene vestiSrbija

Република Србија успешно реализовала своп трансакцију и остварила уштеду на каматама од 26 милиона евра

СрбијаРеално/БЕОГРАД/25.11 – Водећи се најбољом међународном праксом активног управљања јавним дугом, а у циљу заштите од различитих облика финансијских ризика, као и додатног смањења трошкова задуживања, Република Србија je реализовала још једну, четврту по реду, своп трансакцију и тако обавезе по основу зајма узетог од Фонда за развој Абу Дабија, 2016. године, иницијално уговорене у дирхамима, са плаћањем у америчким доларима, конвертовала у евре.

Дуг и обавезе, прецизира се у саопштењу Министарства финасија, по основу наведеног зајма на који је плаћана фиксна каматна стопа од 2,25% годишње, у своп транакцији реализованој са две реномиране банке са којима Република Србија има потписан ISDA Мастер споразум, Deutche Bank и BNP Paribas, замењене су у евре по годишњој каматној стопи од 0,96% што резултира уштедом трошкова за камате до доспећа дуга од око 26 милиона евра, односно 3 милијарде динара.

Република Србија је од децембра 2020. године, у складу са међународним стандардима ISDA (International Swaps and Derivatives Association), успешно реализовала четири хеџинг трансакције и конвертовала обавезе иницијално уговорене у америчким доларима, кинеским јуанима и дирхамима у евре.

Прва своп трансакција реализована је у децембру 2020. године и обавезе по основу еврообвезнице емитоване у америчким доларима конвертоване су у евре при чему ће бити остваренa уштеда од око 11,6 милијарди динара.

Током фебруара 2021. године реализована је друга своп трансакција, којом је обавеза по основу Споразума о репрограму дуга између Републике Србије и Kuwait Investment Authority конвертована из америчких долара у евре. Обавезе по основу наведеног репрограмираног зајма, уговорене у доларима по каматној стопи од 1,5%, Република Србија ће исплаћивати у еврима по каматној стопи од 0,393%, чиме ће се остварити уштеда у износу од око 2 милијарде динара.

У априлу 2021. године закључена је нова своп трансакција којом је кредит код Export – Import Bank of China за Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, који је 2018. године иницијално уговорен у кинеским јуанима конвертован у евре са негативном каматном стопом. Наведени зајам, на који је плаћана фиксна каматна стопа од 2,50% годишње у кинеским јуанима, конвертован је у евре по фиксној негативној каматној стопи од -0,07% што резултира уштедом на каматама од око 4,2 милијарде динара. Како је уговорена негативна каматна стопа, Република Србија неће имати никакве трошкове по основу камата у првих 5 година своп аранжмана, који важи до 2030. године, већ ће остваривати додатна примања од банака са којима је трансакција закључена.

Успешном реализацијом наведених трансакција смањен је ризик флуктуација курса ино валута према динару, како би утицај промене истог на сервисирање и стање јавног дуга био минимизиран.

Да подсетимо, захваљујући активном управљању јавним дугом учешће дуга у америчким доларима у укупном јавном дугу је смањено са 33,9%, колико је износило на крају 2016. године, на 10,5% на крају септембра 2021. године. То је допринело смањењу и ризика и трошкова који настају услед знатно веће флуктуације курса америчког долара према динару који је само од 1. септембра до 24. новембра 2021. године порастао са 99,6303 на 104,5563.

Такође значајно су смањени трошкови камата по основу обавеза које су већ уговорене, а томе у прилог говори и податак да је просечно пондерисана каматна стопа снижена са 5,70% колико је износила на крају 2014. године на 2,61% на крају септембра 2021. године, а после реализације наведене четврте трансакције просечна пондерисана каматна стопа додатно је снижена и сада износи 2,55%, речено је у саопштењу.

Back to top button