Srbija

Школска година почиње химном

СрбијаРеално/БЕОГРАД/23.12 – Скупштина Србије усвојила је вечерас сет закона из области образовања, међу којима су измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања које дефинишу да школска година почиње 1. септембра химном Србије.

У случају да образовна установа не изведе химну мораће да плати предвиђене новчане казне од 100.000 до милион динара.

Такође, и директор школе односно одговорно лице може бити новчано кажњено у износу од 25.000 динара до 100.000 динара.

У закону се наводи да се ученик оцењује најмање четири пута у полугодишту у основном, и три пута у средњем образовању.

Скупштина је усвојила Закона о иновационој делатности, којим је, између осталог, предвиђено успостављење мреже научно-техношких паркова.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић рекао је да су законом дефинисани субјекти националног инвестиционог система.

“То су иновативни објекти, стартап центри, носиоци иновационе делатности и спинофови, затим субјекти иновационе инфраструктуре, неучно-техношки паркови и организације за подршку стартаповима”, рекао је Ружић у расправи.

Говорећи о изменама Закона о средњем образовању, Ружић је навео да се он усаглашава са Законом о основама система образовања и васпитања.

Како је објаснио, усаглашавање се односи на одредбе које се тичу увођења државне матуре.

“Комисија за праћење активности увођења државне матуре у образовни систем је донела одлуку о померању рока за примену државне матуре на 2022/2023.годину за трогодишње средње школе, односно 2023/2024.годину за општу уметничку и стручну матуру”, рекао је Ружић.

Када је реч о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, измене се, каже, врше у циљу усаглашавања са одредбама закона којим се уређују основе система образовања и васпитања ради унапређивања појединих решења.

Допуне закона се, додаје Ружић, односе на могућност остваривања програма на страном језику, односно двојезично на страном језику и на српском језику или на страном језику и језику националне мањине.

Back to top button