Društvo

У Београду одржана 58. Канцеролошка недеља

СрбијаРеално/БЕОГРАД/17.12 – Најзначајнији национални годишњи конгрес у области онкологије – 58. канцеролошка недеља, одржана је у Београду, а присуствовало је више од 300 лекара из земље и иностранства.

Од 8. до 11. децембра, с обзиром на услове пандемије, скуп је одржан у хибридном формату, а саопштене су и коментарисане кључне информације и најновија сазнања и подаци објављени у текућој години и то из бројних онколошких области.

Између осталих, програм конгреса је обухватио теме нових технологија и приступа у онкологији, као и иновације у лечењу тумора дигестивног тракта, карцинома плућа, карцинома дојке, гинеколошких малигнитета и тумора мозга деце.

На састанку су размотрена питања мултидисциплинарног лечења ранијих стадијума карцинома плућа, са новим хирушким приступима, и иновацијама у комбиновању радиотерапије и хемиотерапије у трећем стадијуму болести.

У области дигестивних тумора, било је речи о мултидисциплинарном лечењу карцинома желуца, панкреаса, јетре, као и карцинома дебелог црева, са нагласком на иновативне приступе и боље упознавање биологије тумора.

Што се тиче новина у системској терапији гинеколошких малигнитета, приказани су врло охрабрујући резултати примене иновативних молекуларних циљаних терапија, нарочито у карциному ендометријума.

Током предходних пар година веома значајни искораци су учињени у лечењу сва три основна подтипа карцинома дојке.

Нови лек у лечењу ХЕР2-позитивног карцинома дојке показао је веома добре резултате у лечењу ове подгрупе метастатског рака, а имунотерапија је битно побољшала исходе лечења троструко-негативног карцинома дојке.

Лекови из групе ЦДК 4/6 инхибитора су већ неколико година, у комбинацији са хормонском терапијом, стандард лечења хормон рецептор-позитивног ХЕР2-негативног карцинома дојке у узнапредовалој фази болести, а ове године су саопштени подаци који потврђују значајну предност примене ових лекова и после дуготрајног праћења у клиничким испитивањима као и у свакодневној клиничкој пракси.

У Србији је последњих година направљен помак у доступности иновативних терапија за различите групе пацијената оболелих од малигних болести, саопштено је из Канцеролошке сецкије СЛД.

Међутим, пацијенти са узнапредовалим карциномом дојке још увек немају доступну савремену терапију за ХР-позитиван ХЕР2-негативан подтип, за коју терапију је показано да значајно побољшава исходе лечења ових пацијената.

Back to top button