Region

Влада Црне Горе усвоијила низ уредби и предлога закона

СрбијаРеално /ПОДГОРИЦА/2. 12 – Влада Црне Горе утвдрила је на данашњој седници Предлог закона о остваривању права на финансијску подршку лицима која су била запослена у привредним друштвима у сектору рударске и металске индустрије с Извјштајем са јавне расправе.

Утврђен је и Предлог закона о измјенама и допунама Закона о ефикасном коришћењу енергије. Измјенама и допунама се приступило како би се постојеће законско рјешење унаприједило у погледу усаглашавања са правним оквиром ЕУ са циљем увођења Националног енергетског и климатског плана као кључног планског документа у области енергетске ефикасности, као и побољшања правног основа за бољу примјену постојећих и доношење будућих подзаконских аката, посебно по питању уређивања проблематике енергетске ефикасности у зградама.

Влада је донијела Уредбу о начину утврђивања накнаде за коришћење непокретности у државној имовини. Уредбом је прописано да концесионар, ради коришћења непокретности у државној имовини, плаћа накнаду која се утврђује у складу са Правилником о Методологији за процјену вриједности имовине, у складу са законом.

Донијета је Уредба о критеријумима за формирање максималних цијена лекова,а циљ тог прописа је да се опредељеним редовним буџетским средствима за набавку лекова грађанима обезбеди доступност квалитетних, безбедних и ефикасних лкова, по најповољнијој цијени, уз чињеницу да је Црна Гора мало тржиште за које произвођачи и носиоци дозволе за лек нису много заинтересовани.

Ради усаглашавања са Законом о Војсци, донета је и Уредба о престанку важења Уредбе о бројној величини, саставу и начину ангажовања активне резерве Војске Црне Горе и Одлуку о бројној величини уговорне резерве Војске Црне Горе. Законом је установљен нови концепт резервног састава Војске, који се састоји од уговорне и стратегијске резерве, а не активне и неактивне резерве као што је било прописано раније. Новом Одлуком је одређено да се уговорна резева састоји од 30 резервних официра, 30 резервних подофицира и 40 резервних војника.

Влада је донијела Одлуку о Енергетском билансу Црне Горе за 2022. годину који обухвата: Биланс електричне енергије, Биланс угља, Биланс нафте, нафтних деривата и биогорива, Биланс природног гаса и биланс топлотне енергије за даљинско гријање и/или хлађење и индустријску употребу.

Донета је Одлука о утврђивању годишњег броја дозвола за привремени боравак и рад странаца за 2022. годину. Годишња квота дозвола утврђена је у укупном броју од 20.454, од чега се издваја 5.000 дозвола које Министарство економског развоја на захтјев Завода за запошљавање може додатно распоредити за поједине намене, у складу са потребама тржишта рада.

У складу са Законом о сигурности поморске пловидбе, Влада је донела Одлуку о оснивању Националног одбора за олакшице у поморском саобраћају, као и ону о измени Одлуке о одређивању изворишта намењених за регионално и јавно водоснабдевање (јавним водоводом) и утврђивању њихових граница.

Усвојена је Информација о извођењу хитних интервентних радова у сврху регулације и заштите од штетног дејства вода, као и Извештај о примени Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и квалитету спроведених јавних расправа у припреми закона и стратегија за 2020. годину.

Програм мера за унапређење стања ухрањености и исхране у Црној Гори са Акционим планом од 2021. до 2022. године.

Back to top button