Region

Влада Црне Горе усвојила је економски програм “Европа сад”

СрбијаРеално/ЦРНА ГОРА/05.11. – Влада Црне Горе је, на 45. седници одржаној 4. новембра 2021. године којом је председавао премијер проф. др Здравко Kривокапић, усвојила Информацију о предлогу економског програма „Европа сад!“.

Економски програм – „Европа сад!” има главне циљеве: повећање животног стандарда грађана, раст запослености, смањење “сиве економије” на тржишту рада, унапређење пословног и инвестиционог амбијента, како је наведено у саопштењу Владе Црне Горе.

Сет предложених мера, првенствено у делу пореске политике обухвата:
• повећање минималне зараде на 450€;
• смањење пореског оптерећења на рад, најзначајније ставке на трошковној страни већине привредних субјеката, које ће овом реформом на ниво минималне зараде бити смањено са досадашњих 39% на 20,4%;
• увођење прогресивног опорезивања као ефикаснијег модела опорезивања, којим се по већој стопи опорезују они који више и зарађују.

Програм омогућава општи раст нето зарада за све запослене, при чему ће највећи раст од чак 80% остварити запослени који су до сада примали минималну зараду.

Влада је утврдила Предлог закона о заштити пословне тајне, Предлог закона о поморско-агенцијској делатности с Извештајем са јавне расправе, Амандман 1 и Амандман 2 на Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о измјенама и допунама Закона о спорту.

Донета је Одлука о образовању Савета за управљање отвореним подацима, одлуке о изменама одлука о образовању дела мешовитих комисија за спровођење Уговора о уређењу односа од заједничког интереса између Владе Црне Горе и Јеврејске заједнице у Црној Гори, као и Уговора о уређењу односа од заједничког интереса између Владе Црне Горе и Исламске заједнице у Црној Гори. Измјене су биле неопходне због персоналних и организационих промјена у саставу 42. Владе Црне Горе.

Усвојена је Информација о уступању изградње инфраструктуре и обављања комуналних делатности јавног водоснабдевања и управљања комуналним отпадним водама у насељима Добра Вода, Велики Пијесак и Утјеха у општини Бар и насељу Kруче у општини Улцињ Друштву са ограниченом одговорношћу „Регионални водовод Црногорско приморје“.

Такође, Влада Црне Горе усвојила је Информацију о упућивању хуманитарне помоћи Авганистану и Информацију о предузетим активностима на оснивању Kредитно-гарантног фонда Црне Горе (KГФЦГ).

Back to top button