Srbija

Влада ограничила цене основних животних намирница

СрбијаРеално/БЕОГРАД/30.11 – Влада Србије на данашњој седници донела је одлуку да ограничи висину цена основних животних намирница: шећер кристал, брашно тип Т- 400, јестиво сунцокретово уље, свињско месо – бут и УХТ млеко са 2,8 процената млечне масти, тако да oне не прелазе ниво цена на дан 15. новембар 2021. године.

Ограничење цена утврђено је како би се отклониле штетне последице и спречили поремећаји на тржишту и неће се односити на снижене цене (распродаје, сезонска снижења или акцијске продаје) уколико су била на снази 15. новембра 2021. године, већ на редовне, односно цене пре снижења, речено је у саопштењу.
Одлуком, која ће бити примењивана у трајању од 60 дана, предвиђено је да произвођачи ове производе не смеју испоручивати у количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци, а за кршење наведених одредаба, предвиђене су и новчане казне у износу од 100.000 до 2.000.000 динара, као и забрана вршења делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Имајући у виду драстично поскупљење на берзама електричне енергије у последњих неколико месеци, Влада Србије донела је Закључак о цени електричне енергије за резервно снабдевање електричном енергијом крајњих купаца који немају право на гарантовано снабдевање након 1. децембра 2021. године.

Овим актом утврђује се цена електричне енергије за предузећа која би закључила уговоре о резервном снабдевању, а која би омогућила њихово даље пословање и стварање климе за очување повољног привредног амбијента у Републици Србији. Утврђена цена електричне енергије биће примењивана до стабилизовања ситуације на референтној берзи.

У циљу спречавања последица које које би увећана цена електричне енергије имала на укупно тржиште у Републици Србији, Влада Србије донела је Закључак о регулисању међусобних права и обавеза између јавног предузећа “Електропривреда Србије“ Београд и купаца електричне енергије на комерцијалном тржишту, којим се свим купцима којима истиче уговор 30. новембра 2021. године омогућава продужење важења тог уговора до 31. децембра 2021. године. На овај начин они би задржали уговорне услове које су имали до сада, у првом реду цену електричне енергије, у периоду од додатних 30 дана.

За групу купаца која је са “Електропривредом Србије“ закључила уговоре о снабдевању електричном енергијом који ступају на снагу 1. децембра 2021. године, одложеном применом омогућава се исти третман као и купцима који су обухваћени претходном одлуком, и уз њихову сагласност примена ће се одложити за 1. јануар 2022. године.

Back to top button