Politika

Закон о референдуму стигао у парламент, шта се мења

СрбијаРеално/БЕОГРАД/9.12 – У Скупштину Србије стигао је Предлог измена Закона о референдуму и народној иницијативи о којем ће посланици сутра расправљати.

У предлогу пише да се укида такса за оверу потписа и омогућава се да представници овлашћених предлагача буду део органа за спровођење референдума.

„Овера потписа се врши у општинској, односно градској управи и за оверу потписа се не плаћа накнада“, пише у измењеном члану закона.

Наводи се и да овери потписа не подлежу потписи дати електронским путем, у складу са уредбом којом се уређује електронска народна иницијатива.

Неће бити могуће расписати референдум о истом питању у року краћем од четири године, а парламент у року од четири године неће моћи да донесе одлуку другачију од оне која је потврђена на референдуму.

„Ако су грађани на референдуму донели одлуку против потврђивања акта, односно питања које је било предмет изјашњавања о том акту, односно питању не може се поново одлучивати на референдуму у року краћем од четири године од дана одржавања референдума“, пише у предложеном решењу.

У разлозима за доношење закона се наводи да је након усвајања Закона о референдума и народној иницијативи установљено да би ипак, имајући у виду широко постављен круг референдумског изјашњавања, почев од републичког па до оног на локалном нивоу, требало додатно унапредити положај субјеката који учествују у непосредном иницирању и одлучивању на референдуму, а пре свега грађана који изражавају заинтресованост или су њихови интересу уско повезани са исходом референдума.

Закон треба да ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

Back to top button