Srbija

Опрезно при куповини станова

СрбијаРеално/БЕОГРАД/ 18.11 – Цене некретнина су порасле, али је и промет много већи у целој земљи, а све то користе и разни преваранти те је судија Ивана Јосифовић истакла да је вишеструка продаја станова најтежа за купце, али да је последњих година смањена. Упозорила је да су актуелни нови видови превара, међу којима је веома заступљено фалсификовање докумената и да у ланцу превара могу да учествују и службеници из разних државних институција.

Јосифовић из Удружења судија и тужилаца Србије потврдила је за РТС, да је вишеструка продаја станова најтежа превара и да највише погађа купце, али да се у последњих десетак година смањио број таквих превара. Томе је, каже, увелико допринело увођење софтверског система, у којем су компјутерски умрежене институције које оверавају уговоре и проверавају непокретности, чиме је смањена могућност вишеструке продаје истих станова.

Сада су, истиче Јосифовићева најактуелни видови преваре пробијање рокова за изградњу и усељење, квалитет – један стандард се договори други се добије, а значајно је заступљено и фалсификовање докумената, с обзиром на то да укључује разне институције и поверење грађана у те институције чије јавне исправе подразумевају тачност тих података.

Упозорава да је због тога друштвено опасно када се грађани доводе у заблуду фалсификовањем таквих јавних података као што су изводи из катастра или фалсификовање уговора.

“Преваре су, у сваком случају, и представљање чињеница онаквим какве нису или прикривање чињеница које би биле значајне за одлуку неког у вези са прихватањем уговора. У том смислу то би било и лажно представљање да је стан усељив, да су документација и легализација у току”, наводи Јосифовићева.

Проблем је, додаје, и у уговорном односу власника парцеле и инвеститора, када је реч о суинвестирању, односно власник даје парцелу као удео у суинвестицији, а инвеститор ће дати новац за изградњу.

Објаснила је да се дешава да се дозвола за изградњу одбејкта води на власника парцеле и онда се он нађе у ситуацији да је кривично одговоран према купцима.

“Може да буде укључено много лица из разних области која се додирују са грађевинском. Агенти су ти који су први у додиру с купцима, они уде, хвале некретнину, могуће је да представљају нижу цену од реалне некретнина … међутим, агент је маркетинг, а највећа одговорност је на инвеститору, он је тај који закључује уговор и који каже колика је цена”, упозорила је Јосифовићева.

Истиче да у ланцу превара могу да учествују и службеници из разних државних институција.

“На првом месту мислим катастар, односно да постоји спрега, чули сте да постоји и удруживање ради извршења кривичног дела, делују организоване криминалне групе и тзв. грађевинска мафија, где свако има своју улогу у одржавању или довођењу у заблуду купца, да на своју штету закључи уговор”, нагласила је она.

Појаснила је и да постоји посебно кривично дело удруживање ради извршења кривичног дела па у том смислу може да се ради и о том делу као и о делима везаним за фалсификовање превару, злоупотребу службеног положаја одговорног лица и у том ланцу могу да буду најразличитији профили и агенти, инвеститори, службеници из државних институција, вештаци…

То је, истиче, једна комплексна прича где се на организован начин доводе у заблуду купци да су неке чињенице такве каквим се представљају.

“Не знам и тешко ми је да замислим да се неки изводи из катастра фалсификују на такав начин да то ради неко од службеника из те државне институције. Опасно је да се урушава поверење у рад државних институција, води се рачуна о томе, подижу се оптужнице и предузимају се мере од стране државних органа али организација групе може да има и један виши циљ и може да буде усмерена и на прање нова. Грађевина се, собзиром да се ради о великим износима, често употребљава и у те сврхе”, указала је Јосифовићева.

Back to top button